Гол контент руу алгасах

Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх сургалт-2020-4


MOF
Элсэлт Хаагдсан

Төрийн худалдан авах ажиллагааны суурь мэдлэг олгох цахим сургалт 2020

Төрийн худалдан авах ажиллагааны суурь мэдлэг олгох цахим сургалтыг Сангийн сайдын 2019 оны 37 дугаар тушаалаар батлагдсан “Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх, гэрчилгээ олгох журам”-ын 5 дугаар хэсэгт үндэслэн зохион байгуулж байна.Энэхүү сургалтын зорилго нь төрийн худалдан авах ажиллагаанд оролцогч талуудад холбогдох хууль, журмын талаар мэдлэгийг олгох замаар боловсон хүчний чадавхыг бэхжүүлэн худалдан авах ажиллагааг ил тод, шударга, үр ашигтай, хэмнэлттэй, хариуцлагатай зохион байгуулах мэдлэг ур чадварыг сайжруулах юм.

Сургалтын агуулга

Худалдан авах ажиллагааны суурь мэдлэг олгох цахим сургалтад хамрагдсанаар дараах мэдлэгийг эзэмшинэ. Үүнд:

 • Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны онолын үндэс, олон улсын туршлага
 • Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль болон тус хуулийг даган батлагдсан журам, дүрэм, аргачлалын хэрэглээ
 • Худалдан авах ажиллагааны зохион байгуулалт болон холбогдох журмын танилцуулга
 • Тендерийн баримт бичиг боловсруулалт, үнэлгээ хийх арга техник
 • Цахим худалдан авах ажиллагаа болон холбогдох бусад шаардлагатай мэдээлэл

Сургалтад хэн хамрагдах вэ?

Худалдан авах ажиллагааны А3 гэрчилгээний хүчинтэй хугацаа дууссан мэргэшсэн ажилтнууд цахим сургалтад хамрагдаж гэрчилгээг сунгах боломжтой.

Санамж

 • Та анхлан суралцагч бол Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийг бүрэн уншиж, хуулийн нэр томьёотой сайтар танилцах шаардлагатай.
 • Хичээлийн эхэнд видео хичээлүүд, сэдвийн дагуу бэлтгэсэн үзүүлэн /слайд/, сүүлд тухайн сэдвийн мэдлэг бататгах дасгалуудыг бие даан ажиллаж, мэдлэгээ бататгах боломжтой.
 • Бүх сэдвийн дараа холбогдох журам, аргачлал, заавартай татан авч унших нь таны мэдлэгийг нэмэгдүүлэх болно.
 • Сэдвийн хүрээнд ойлгомжгүй тухай бүрд хэлэлцүүлэгт оролцож, мэргэшсэн багшаас хариулт авах давуу талтай.
 • Холбоо барих

  Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны суурь мэдлэг олгох цахим сургалт хариуцсан зөвлөх Д.Гантулга

  Утас: 51-267416

  Цахим шуудан: gantulga_d@mof.gov.mn

  Сангийн яамны Хууль, эрх зүйн газрын Худалдан авах ажиллагааны бодлогын хэлтсийн мэргэжилтэн Б.Намжилмаа

  Цахим шуудан: namjilmaa_b@mof.gov.mn

  Утас: 51-267416

  Сангийн яамны Хууль, эрх зүйн газрын Худалдан авах ажиллагааны бодлогын хэлтсийн дарга Ц.Батзул

  Цахим шуудан: batzul_ts@mof.gov.mn

  Утас: 51-267648